Huisregels

 

ALGEMEEN

 • Zaterdag en zondag na 19:00 uur is de stal gesloten en op andere dagen is de sluitingstijd 22:00 uur
  (met uitzondering van dinsdag, dan is de stal namelijk gesloten na de laatste springles)
 • In de stallen en bij de hooischuren mag er niet gerookt worden
 • Het is verboden te rennen en te schreeuwen op stal
 • Honden dienen te worden aangelijnd en zijn in de taverne niet toegestaan
 • Men is aanwezig op het terrein van Stal Prinsenburg, in de gebouwen e.d. en neemt deel aan activiteiten en lessen op EIGEN RISICO
 • De directie stelt zich onder geen beding aansprakelijk voor mogelijke ongevallen, vermissing, diefstal en/of materiële schade
 • Het pensiongeld dient voor of op de 1e van de maand betaald te zijn
 • Huurcontract wordt ieder jaar opnieuw verlengd met een wederzijdse opzegtermijn van 1 maand
 • Reserveringsgeld per stal bedraagt 225 euro per maand
 • U bent te gast op het terrein van Stal Prinsenburg en wordt vriendelijk verzocht dit terrein zo schoon mogelijk te houden
 • Veroorzaakte schade en vernielingen dienen te worden vergoed aan de eigenaar
 • Het personeel voert alleen opdrachten uit die zijn gegeven door de bedrijfsleiding. Bijzondere wensen kunnen alleen aan de bedrijfsleiding kenbaar worden gemaakt
 • Houdt rekening met de natuur en rijdt alleen op de ruiterpaden
 • Het bospad net voor het spoor links is verboden voor paarden
 • In verband met de veiligheid van uw medemens en de paarden is het verboden om harder dan 10 km per uur met uw auto te rijden op het terrein van Stal Prinsenburg
 • U dient uw trailer op slot te zetten en goed te verzekeren. De trailer staat op ons terrein voor uw eigen risico
 • Roken is ALLEEN toegestaan achter bij de picknicktafels, bij de voordeur of op het terras
 • Lessen 24-uur van te voren niet afgezegd kunnen worden doorberekend
 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen
 • Instructie van buitenaf is toegestaan in overleg met Stal Prinsenburg en zie volgende regel
 • Op Stal Prinsenburg is het alleen toegestaan om les te geven met de vereiste diploma’s en verzekering
  (kopieën hiervan dienen aanwezig te zijn bij de directie)
 • De lessen van Stal Prinsenburg gaan altijd voor de lessen van instructie van buitenaf
 • Het in acht nemen van dit bedrijfsreglement is belangrijk voor ieders plezier en veiligheid

STAL

 • Er mag niet zonder toestemming stro, hooi of voer worden gepakt
 • Voordat het paard/ pony de stal uitgaat de hoeven uitkrabben
 • Als het paard buiten de box mest (dit geldt voor het gehele terrein) of als er hoeven zijn gekrabd, etc wordt u vriendelijk verzocht dit op te ruimen
 • Er mag niet zonder toestemming mest uit de stallen worden verwijderd
 • U dient de wasplaatsen schoon achter te laten
 • Alleen biks in de voerbak. Ieder ander voer graag in een emmer of eigen voerbak op de grond
 • Geen dekens of andere voorwerpen aan de stal hangen

RIJBANEN

 • Longeren alleen in de daarvoor bestemde paddocks
 • Losgooien alleen in de paddocks of in de dressuurbaan (alleen onder toezicht en met het stroom aan. De knop van het stroom zit rechts naast de ingang. Niet vergeten na het losgooien het stroom weer uit te zetten). Eventuele kuilen dienen te worden dicht gegooid
 • Gun een ander ook het losgooien: staat er iemand te wachten, gooi dan iets minder lang los
 • Rijden gaat voor losgooien (maar er kan natuurlijk altijd met elkaar worden overlegd)
 • Als er iemand aan het rijden is in de springtuin, overleg dan eerst even voordat u losgooit
 • Hindernissen in springtuin in dezelfde staat terug brengen als waarin u het aangetroffen heeft
 • Als uw paard heeft gemest in de rijbaan, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit op te ruimen!
 • In de binnenbaan de mest meteen opruimen en er niet doorheen rijden!!
 • Als u de laatste bent die een van de rijbanen ( dit geldt ook voor de buitenbaan) of paddock verlaat wilt u dan zo vriendelijk zijn om het licht ui te doen

RIJBAANREGELS

 • Diegene die les heeft, krijgt te allen tijde voorrang
 • Het dragen van een cap is verplicht. Iedere aansprakelijkheid voor schade, ontstaan tijdens het gebruik van de faciliteiten van Stal Prinsenburg, door het niet dragen van een cap of door een andere oorzaak is onvoorwaardelijk uitgesloten!
 • Het voornemen in en uit de rijbaan te gaan, dient luid en duidelijk te worden aangekondigd
 • Op- en afstappen in het midden van de rijbaan
 • Niet stappen of halthouden op de hoefslag als er meerdere ruiters in de rijbaan zijn
 • Houd altijd voldoende afstand van elkaar
 • Als u op de linkerhand rijdt, heeft u voorrang op de ruiter die op de rechterhand rijdt. Dus rechts houden
 • Een uitzondering is als de ruiter op de rechterhand draaft of galoppeert en de ruiter op de linkerhand stapt
 • Als u zijgangen rijdt heeft u voorrang
 • Vriendelijk verzoek aan diegene die het laatst de rijbaan verlaat om het licht uit te doen